Předseda

1. Sbor si prostou většinou zvolí z řad svých členů předsedu a dva místopředsedy.
2. Funkční období předsedy a místopředsedů trvá pět let a lze je jednou prodloužit.