under udøvelse af aktiviteter, der falder uden for EU-retten