Direktiivin 95/46/EY kumoaminen

1.Kumotaan direktiivi 95/46/EY 25 päivästä toukokuuta 2018.
2.Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän asetukseen. Viittauksia direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettuun tietosuojatyöryhmään pidetään viittauksina tällä asetuksella perustettuun Euroopan tietosuojaneuvostoon.