Opći uvjeti za članove nadzornog tijela

1. Države članice osiguravaju da svakog člana njihovih nadzornih tijela u okviru transparentnog postupka imenuje: — njihov parlament; — njihova vlada; — njihov šef države; ili — neovisno tijelo kojem je pravom države članice povjereno to imenovanje.
2. Svaki član mora imati kvalifikacije, iskustvo i vještine, posebno u području zaštite osobnih podataka, potrebne za obavljanje svojih dužnosti i izvršavanje svojih ovlasti.
3. Dužnosti člana završavaju u slučaju isteka mandata, ostavke ili razrješenja dužnosti u skladu s pravom dotične države članice.
4. Član smije biti otpušten samo u slučajevima teške povrede dužnosti ili ako član više ne ispunjava uvjete potrebne za izvršavanje dužnosti.