Razmjena informacija

Komisija može donijeti provedbene akte općeg područja primjene radi određivanja aranžmana za razmjenu informacija između nadzornih tijela elektroničkim putem i između nadzornih tijela i Odbora, osobito standardiziranog formata iz članka 64. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 93. stavku 2.