Europski odbor za zaštitu podataka

1. Europski odbor za zaštitu podataka („Odbor”) osniva se kao tijelo Unije koje ima pravnu osobnost.
2. Odbor predstavlja njegov predsjednik.
3. Odbor čine voditelji jednoga nadzornog tijela iz svake države članice i Europski nadzornik za zaštitu podataka, ili njihovi predstavnici.
4. Ako je u državi članici za praćenje primjene odredaba ove Uredbe odgovorno više od jednog nadzornog tijela, imenuje se zajednički predstavnik u skladu s pravom te države članice.
5. Komisija ima pravo sudjelovanja u aktivnostima i sastancima Odbora bez prava glasa. Komisija imenuje predstavnika. Predsjednik Odbora izvješćuje Komisiju o aktivnostima Europskog odbora za zaštitu podataka.
6. U slučajevima iz članka 65., Europski nadzornik za zaštitu podataka ima pravo glasa samo u pogledu odluka koje se tiču načela i pravila primjenjivih na institucije, tijela, urede i agencije Unije koja sadržajno odgovaraju onima iz ove Uredbe.