Predsjednik

1. Odbor izabire predsjednika i dva zamjenika predsjednika iz redova svojih članova natpolovičnom većinom.
2. Mandat predsjednika i zamjenikâ predsjednika traje pet godina i može se produljiti jedanput.