Zadaće predsjednika

1. Predsjednik ima sljedeće zadaće:
(a) saziva sastanke Odbora i priprema njegov dnevni red;
(b) obavješćuje vodeće nadzorno tijelo i predmetna nadzorna tijela o odlukama koje je donio Odbor u skladu s člankom 65.;
(c) osigurava pravodobno izvršavanje zadaća Odbora, osobito u vezi s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.
2. Odbor poslovnikom propisuje raspodjelu zadaća između predsjednika i zamjenikâ predsjednika.