Povjerljivost

1. Rasprave Odbora povjerljive su ako tako odluči Odbor, kako je predviđeno u njegovom poslovniku.
2. Pristup dokumentima podnesenima članovima Odbora, stručnjacima i predstavnicima trećih strana uređuje se Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (21).