tijekom djelatnosti koja nije obuhvaćena opsegom prava Unije;