Kull awtorità superviżorja għandha, fejn ikun xieraq, tipparteċipa f'attivitajiet konġunti ma' awtoritajiet superviżorji oħrajn. L-awtorità superviżorja rikjesta għandha tkun obbligata twieġeb għat-talba f'perijodu ta' żmien speċifikat.