Dan ir-Regolament ma japplikax għad-data personali ta' persuni deċeduti. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu regoli dwar l-ipproċessar ta' data personali ta' persuni deċeduti.