Președintele

(1) Comitetul alege un președinte și doi vicepreședinți din rândul membrilor săi, cu majoritate simplă.
(2) Mandatul președintelui și al vicepreședinților este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată.