Sarcinile președintelui

(1)Președintele are următoarele sarcini:
(a)să convoace reuniunile comitetului și să stabilească ordinea de zi;
(b)să notifice deciziile adoptate de comitet, în conformitate cu articolul 65, autorității de supraveghere principale și autorităților de supraveghere vizate;
(c)să asigure îndeplinirea la timp a sarcinilor comitetului, în special în ceea ce privește mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 63.
(2)Comitetul stabilește în regulamentul său de procedură repartizarea sarcinilor între președinte și vicepreședinți.