Postopek

1. Odbor odločitve sprejema z navadno večino članov, razen če je v tej uredbi določeno drugače.
2. Odbor sprejme svoj poslovnik z dvotretjinsko večino svojih članov in določi svoj način delovanja.