Predsednik

1. Odbor izmed svojih članov z navadno večino izvoli predsednika in dva namestnika predsednika.
2. Mandat predsednika in namestnikov predsednika je pet let in se lahko enkrat podaljša.