utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten,